Oznámení o uzavření lávky přes Švýcarskou zátoku

Autor: Lukáš Kuchařík <luke(at)lkNET.eu>, Téma: informace, Zdroj: www.ouvranov.cz, 26.2.2019, Miroslava Hanáková, Vydáno dne: 26. 03. 2019

UZAVŘENÍ LÁVKY DLE UPRAVENÉHO HARMONOGRAMU PRACÍ SE POSOUVÁ NA 02.05.2019!

Městys Štítary oznamuje občanům, že od 1. 3. 2019 bude lávka pro veřejnost uzavřena. Od tohoto termínu budou na lávce probíhat výměny mostních závěrů, bude demontováno a odvezeno zábradlí a také budou probíhat práce na nové pochozí izolaci mostovky. Po dobu, kdy bude zábradlí demontováno, bude v místě táhel namontováno dočasné dřevěné dvoumadlové zábradlí pro možnost pohybu a práce na lávce. Před i za mostem budou namontovány ploty s označením uzavření lávky a zákazem vstupu.

Lávka bude opět přístupná veřejnosti (pouze jako průchod stavbou) až po dokončení těchto prací s předpokladem dle harmonogramu od 25. 04. 2019.

Starostka městyse Štítary, Pavla Rozsypalová

UZAVŘENÍ LÁVKY DLE UPRAVENÉHO HARMONOGRAMU PRACÍ SE POSOUVÁ NA 02.05.2019!